?

Samenwerking met Hulphond Nederland

01 juni 2017 Terug naar overzicht

assistance_dog_programme.pngHenry Schein Cares is wereldwijd betrokken bij tal van projecten op het gebied van gezondheid en welzijn van dieren en mensen. Wij zijn er trots op je te laten weten dat Henry Schein onlangs een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Hulphond Nederland in Herpen. 

 

Hulphond Nederland

Hulphond Nederland stelt zich ten doel, door het selecteren en trainen van daartoe geschikte honden, mensen te helpen zo volledig mogelijk te functioneren in onze maatschappij. Dat kan gaan om het klassieke beeld van een hond die zijn baas helpt bij allerhande, dagelijkse acties, maar ook over honden die kunnen signaleren en ouders alarmeren wanneer bij een kind een epileptische aanval dreigt. Over honden die kinderen met gedragsstoornissen helpen om steviger in de wereld te staan en over honden die mensen lijdend aan het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) van vertrouwd gezelschap voorzien.
Nadat deze honden gedurende anderhalf jaar zijn getraind, verhuizen ze naar hun nieuwe baas. Uiteraard betekent dit ook dat deze met zijn of haar hulphond regelmatig de dierenarts zal bezoeken.
 

Starters-box

Onder de naam ‘Assistance Dog Programme’ wordt de samenwerking met Hulphond Nederland verder ingevuld. Henry Schein stelt met dit programma de dierenarts in de gelegenheid aan de nieuwe gebruiker van de hond een zogenaamde ‘starters-box’ te overhandigen. Deze doos bevat allerhande producten om de hond
een goede verzorging te bieden die de nieuwe baas normaliter zelf zou moeten bekostigen.

 

Bijdrage

Bij Henry Schein verwachten we op deze manier een zinvolle bijdrage aan een maatschappelijk relevant doel te kunnen leveren. Onze medewerkers zijn enthousiast met dit project te kunnen beginnen en te organiseren dat de starters-boxen uit het ‘Assistance Dog Programme’ correct en op tijd worden samengesteld en naar de dierenarts worden gebracht, die dan voor de uitreiking zorg kan dragen. Naar verwachting zal dat in juni voor de eerste keer gebeuren. Mogelijk wordt dus ook jouw praktijk binnenkort benaderd om een Hulphond gebruiker blij te maken met zo’n starters-box. Uiteraard houden we je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom het ‘Assistance Dog Programme’.


hulphond_nederland_Henry_Schein_Cares.JPG